Tato kategorie je určena pro webová místa související s účetnictvím a daněmi.
Firmy poskytující auditorské služby.
Daňoví poradci a obchodní společnosti poskytující daňové poradenství. Daňové poradenství poskytuje daňový poradce. Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců. Daňové poradenství mohou vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku.
Firmy zabývající se vedením účetnictví a/nebo daňové evidence.
Vzdělávání v oblasti účetnictví, daní a mezd.