In Partnership with AOL Search
 
Každou stránku navrhujet jen jednou.
Stránky asociací, obchodních spolků a organizací napříč "business" spektrem.
Přidávejte každou stránku jen jednou.
Výrobci a dodavatelé chemického průmyslu.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou. Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.
Do této kategorie patří stránky institucí a firem, které mají spojitost s dopravou, logistikou, skladováním a dalšími službami s dopravou spojenými. Pokud se zajímáte o osobní dopravu, použijte tuto kategorii, technologické hledisko je zohledněno zde.
Dodávanou stránku přidávejte jen jednou.
Elektronická a elektrotechnická výroba.
Stránku přidávejte jen jednou.
Stránky výrobců spojených např. přes výrobu elektrické energie z různých typů elektráren.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Každou stránku přidávejte, prosím, jen jednou.
Tato kategorie zahrnuje průmyslová odvětví, která se zabývají dobýváním volně se vyskytujících přírodních zdrojů v uhelných a rudných dolech, či dobýváním a hloubením prostranství (tunelů apod.)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Je jedním z nejdůležitějších prvků každé zdravé a dobře fungující ekonomiky. Na kapitálovém trhu se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti, investoři. Emitenti na trh vstupují zejména z důvodu obstarání si finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání. Jednou z možností jak toho docílit je vydání (emitování) investičních instrumentů. Investoři, kteří naopak finančními prostředky disponují, mají zájem tyto prostředky vhodnou investicí zhodnotit. Tím se dostáváme k základní úloze kapitálového trhu – tedy k přenosu finančních prostředků ( kapitálu ) od investorů k emitentům. Aby byl tento pohyb kapitálu rychlý, efektivní a byl podpořen dostatkem informací, je nutné jej nějakým způsobem organizovat. Tuto roli „organizátora“ zajišťuje právě burza. Burza je tedy místem kde dochází ke střetu nabídky a poptávky daného investičního instrumentu. Výsledkem tohoto střetávání (obchodování) je stanovení ceny, tzv. kurzu.
Každou stránku přidávejte jen jednou.
Stránky firem zabývajících se výrobou potřeb pro letectví a kosmonautiku, stejně tak jako vojenského materiálu.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky společností zabývající se kádrovou problematikou a lidskými zdroji.
Kategorie určená pro výrobky a služby určené maloobchodním prodejcům. Do této kategorie NEjsou zařazovány odkazy na jednotlivé drobné obchodníky!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky teorií managementu a vedení, článků o zájmech manažerů a jejich aspektů.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Marketingové věci, reklama, výzkumy.
Zasílejte stránku jen jednou.
Materiály jsou zdroje používané ve výrobě i průmyslu. Jsou to například ocel, vlákna, sklo, chemikálie nebo barevné kovy. Zařazeny jsou stránky distributorů či prvotních výrobců.
Moľnost zařazování podniků či asociací podporující nebo rozvíjející mezinárodní obchod.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Sem nezasílejte žádné stránky. @Odkazem se dostanete na konkrétní kategorii místa a tam odkaz pidejte, či aktualizujte.
V této kategorii jsou zahrnuty stránky o komerčních a výrobních aktivitách, budování, směně a přeměně komodit, službách a finančních zdrojích v regionech. Online obchody najdete v sekci Nakupování.
Navrhujte pouze stránky, které při podnikání nebo jeho startu mohou pomoci. Nezasílejte tak stránky jednotlivých podnikatelů, ty patří do konkrétního oboru.
Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Potraviny a s tím spojené věci.
Stránku zadávejte jen jednou.
Obchodní příležitosti pro jednotlivce. Organizace se jistě najdou v Mezinárodním obchodu nebo Obchodních službách.
Stránku, prosím, přidávejte jen jednou a jen do příslušné kategorie.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Jednotlivé výstavby a lokální developeři nejsou uváděni zde. Pro urychlení zařazení Vašeho webu jděte sem a zadejete Váš web prostřednictvím formuláře v lokalitě, ke které se Váš web vztahuje.

Developeři s nemovitostmi pouze v určité oblasti by měli své weby umisťovat do vhodné kategorie v Regionech. Vemte v potaz skutečnost, že zařazení Vašeho webu do nevhodné kategorie prodlouží dobu jejího zařazení.

Pro rychlejší umístění do adresáře dodržujte tyto tipy pro zadání webu:

Název: Název firmy nebo organizace

Popis: Popisuje web a měl by obsahovat vlastnosti, které ho odlišují od ostatních webů.

Tato kategorie zahrnuje průmyslová odvětví a organizace, které jsou primárně zaměřeny na pronájem nemovitostí druhým; spravování nemovitostí pro druhé; prodej, koupi nebo pronájem nemovitostí pro druhé; a poskytování dalších služeb souvisejících s nemovitostmi, jako jsou například služby odhadce. Nepatří sem:
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie obsahuje široký záběr v obchodu a službách zahrnující jak školící střediska, tak možnosti rekvalifikací a seminářů. Nezahrnuje školy v celoživotním vzděláváním, které najdete v příbuzné kategorii.
Stránky přidávejte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Stránku zařazujte jen jednou.
Přehled stránek výrobců tkaných a netkaných výrobků, většinou známé pod používaným výrazem textil. Stránky výrobců oblečení najdete pod Spotřebitelskými službami.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Tato kategorie je určena pro webová místa související s účetnictvím a daněmi.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V současné době není popis vytvořené pro tuto kategorii.
Do této kategorie (případně podkategorií) navrhujte jen stránky, které nabízejí produkty a služby pro provozovatele ubytování a stravování. Do této části katalogu nenavrhujte stránky ubytovacích a stravovacích zařízení!

Pohostinnost je kategorií, která široce pojímá komerční oblast zabezpečení celorepublikového ubytování a stravování. Stejně tak zahrnuje dodávky vybavení a služeb na podporu těchto činností v rámci celé ČR. Stejně tak jako obchodní, restaurační a fast-foodové řetězce v rámci krajů či celé republiky.

Nenajdete zde občanské a sociální organizace, zábavní a volnočasové parky, divadla, kina a další zábavné možnosti a události nabízející stravovací a pitné režimy.

Místa zabezpečující ubytování či poskytující stravu pak naleznete v Regionech

Každou stránku zadávejte jen jednou.
Stránky výrobců automobilů a náhradních dílů.
Vždy zasílejte jen jednu stránku do jedné podkategorie.
Obsahuje stránky odvětví a firem, které se zabývají designem a výstavbou budov nebo dalších staveb (vodovody, silnice...), příslušenství, možností, instalací, údržeb a oprav. Stránky, které jsou rovněž obsaženy mají firmy zajišťující demolice, prodej materiálu z demolovaných staveb. Nakonec jsou také obsažena odvětví a firmy, které vyrábějí či dodávají stavební materiál a dodávky spojené s výstavbami a vybavením.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Obchod se zdravotnickými potřebami Do této kategorie patří jen společnosti, které nabízejí produkty či služby pro profesionály ve zdravotnictví - například vybavení ordinací či nemocnic. Stránky, které se zaměřují na poskytování služeb zdravotní péče pro pacienty, patří do příslušné kategorie v oblasti World/Česky/Zdraví
Každou stránku navrhujte jen jednou. Vícenásobným přidáváním si nepomůžete, akorát se poškodíte.
Obsahuje zdroje (katalogy, seznamy...) zaměřené na obchod a služby.
Pokud stránku zadáváte poprvé nebo jí aktualizujete, čiňte tak, prosím, jen jednou. Děkujeme
V této kategorii jsou zahrnuty stránky zaměřené na zemědělství a lesnictví. Pokud zde pro své stránky nenajdete vhodnou podkategorii zařaďte přímo sem. Online obchody najdete v sekci Nakupování.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zabývající se komerčními projekty v rámci péče o životní prostředí.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky obchodních a biz-časopisů a zpravodajských serverů.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Poslední změna: Úterý, 21. říjen 2014 13:03:58 EDT - editovat