Většinou jedná o společenství účinkujících umělců, kteří bývají označování jako artisté (akrobaté, krotitelé zvířat, krasojezdci, klauni apod.). Toto umělecké společenství pak vystupuje před obecenstvem, obvykle za úhradu stanoveného vstupného.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Jednotlivci a skupiny nabízející vystoupení žonglérská, ohňovou show, poi poi, laser show.