Zvuky a hudbu uchováváme v různé datové podobě pro další přehrání (formátech).
Každpou stránku navrhujte jen jednou.