V sekci Hudba nelze publikovat společnosti zabývající se výhradně prodejem. Stejně tak nelze začleňovat obchody jen s hudebními nosiči. V hudbě narazíte na mnoho ľánrů. Neľ odkaz zaąlete, prohlédněte si seznam nabízených podkategorií a ľádost vyplňte jen u té správné.
Podle následujících propozic můľete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbliľąí kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní. Vyvarujte se zájmen "já, my, naąe.." a rovněľ výrazů jako "nejlepąí, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec ľádost odeąlete.
V pokategorii Nástroje jsou zařazeny hudební nástroje, jimž jsou stránky určeny především.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní. Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Partitura je přehledný notový záznam jakékoli vícehlasé instrumentální nebo vokální skladby. Jedná-li se o partituru pro symfonický orchestr jsou všechny nástroje v ní uváděny v ustáleném pořadí: Nejvýše jsou dechové nástroje dřevěné, pod nimi žesťové, pak skupina bicí bicích nástrojů, dále harfa, klavír, varhany nebo jiný klávesový nástroj. Uprostřed partitury se píší sólové hlasy, bud pěvecké anebo sólových nástrojů (v koncertech). Doprostřed partitury se píše i pěvecký sbor (obvykle ve čtyřhlasu na čtyřech notových osnovách). V dolní části partitury se píší smyčcové nástroje. Z partitury vypsaný hlas jednotlivého nástroje se nazývá part. Hráči hrají z partů, s partiturou pracuje jen dirigent.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V republice existuje mnoho hudebních institucí, organizací, občanských sdružení a spolků s tolika různými aktivitami, že je jim potřeba vyhradit místo právě zde.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní. Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
V sekci Hudba/Skladatelstvi jsou uvedeny odkazy na hudební skladatele, případně skladby.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní. Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Účelem kategorie je uspořádat různé styly hudby.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní. Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.

další informace (pouze editoři)

Texty písní atd.
Zvuky a hudbu uchováváme v různé datové podobě pro další přehrání (formátech).
Každpou stránku navrhujte jen jednou.