Tato kategorie slouží pro umísťování odkazů na Internetové obchody s květinami.
Aby se stránky daly považovat za internetový obchod musí obsahovat
  • názvy a důležité parametry nabízeného zboží či služeb
  • ceny zboží nebo služeb, z nichž jednoznačně vyplývá, zda jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, mají-li k nim být připočítávány
  • aplikaci pro objedání nebo informace jak lze zboží či služby objednat z domova
Stránky, které toto nesplňují, nepovažujeme za internetové obchody a nebudou v této kategorii zařazeny - lze je však zařadit v jiné tématické kategorii. Nezařazujeme všechny internetové obchody, ale snažíme se vybírat kvatitní a dobré obchody. Obchody posuzujeme podle kvality jejich stránek.
O zařazení příslušného obchodu rozhoduje editor, tak aby zařazený obchod byl přínosem pro uživatele a uživatel o něm na základě jeho obsahu nemusel pochybovat. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte správce příslušné sekce. Bližší informace k internetovým obchodům obecně naleznete v sekci Internetové obchody.
Pokud obchod nesplňuje podmínky kategorie, lze jej v předmětném katalogu uveřejnit pouze v ekvivalentní sekci World/Česky/Obchod_a_služby.