Websites ing basa Jawa.
Websites in Javanese.

Language: Javanese - ISO 639a: jv, NISO Z39.53: jav
Resources: Natural_Languages/Austro-Tai_Languages/Javanese - Ethnologue: JAN, JVN, JAS
Countries [Common codes]: Indonesia [.id], Suriname [.sr], New Caledonia [.nc]

Category iki mung kanggo websites ing basa Jawa. Embuh kuwi dialect Mataraman, Banyumasan, Arek, Suriname, New Caledonia, utawa liyane. Embuh kuwi nganggo ngoko, krama, krama inggil, utawa liyane. Basa Madura, Sundha, lan basa-basa liyane ora klebu category iki.

Katrangan website sumangga ditulis ing basa Jawa ngoko Mataraman. Katrangan kuwi kena klebon ukara saka English, nanging ora kena klebon ukara saka Indonesian, Dutch, French, utawa basa liyane.