Webbplatser som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i samhället samma månad som vi granskar anmälningen och det måste finnas ett antal aktiva stamgäster med listade medlemsprofiler.

Sidan ska helst enbart eller åtminstone till övervägande delen riktas till tonåringar. Riktar den sig till vuxna, skicka den till World/Svenska/Datorer/Internet/Cyberrymden/Internetsamhällen.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit, för vi kommer inte att lista den här.

Här listas interaktiva mötesplatser för tonåringar där medlemmarna kommunicerar på personlig basis sk communityn. De brukar erbjuda diskussionsforum, chattrum, e-poststjänster eller andra kommunikationssystem.
Webbplatser som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i samhället samma månad som vi granskar anmälningen och det måste finnas ett antal aktiva stamgäster med listade medlemsprofiler.

Sidan ska helst enbart eller åtminstone till övervägande delen riktas till tonåringar. Riktar den sig till vuxna, skicka den till World/Svenska/Datorer/Internet/Cyberrymden/Internetsamhällen.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit, för vi kommer inte att lista den här.