Här finns webbplatser om Sveriges och världens historia.
Observera att alla webbplatser i Kids and Teens-delen av Open Directory riktar sig till barn eller ungdomar. Webbplatser som säljer produkter eller riktar sig till vuxna kommer inte att listas någonstans i Kids and Teens.