Kategorin Människor och Samhälle samlar sajter som handlar om sådant som har med enskilda människor eller med mänsklig samvaro att göra. Sajter om till exempel religion och politik hör hemma här, och även personliga hemsidor.
Kom ihåg att kommersiella webbplatser inte listas någonstans i Kids & Teens! Har du en sajt som gör reklam för eller säljer något ska den skickas till den svenska delen av huvudkatalogen.
I underkategorierna till denna kategori listas barns och tonåringars egna hemsidor.
Kategorin är till för barns egna hemsidor. Webbplatser gjorda av vuxna om sina barn listas normalt inte om de inte tydligt riktar sig till barn. Sajter om nyfödda barn skickas till World/Svenska/Hus_och_hem/Familj.
Sidor som handlar om religioner och religiösa personer, och som vänder sig till barn eller ungdomar, listas i denna kategori.
Kom ihåg att kommersiella webbplatser inte listas någonstans i Kids & Teens! Har du en sajt som gör reklam för eller säljer något ska den skickas till den svenska delen av huvudkatalogen.