Kategorija je predviđena za dečije sajtove ispod 18 godina koje pružaju informacije o ljudima i društvu.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za djecu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biće obrisane.

Kategorija predvidjena za decije web stranice ispod 18 godina koje sadrze informacije o organizacijama koje se bave decjim pravima i decom generalno.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za djecu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biće obrisane.