U ovom delu ODP direktorijuma možete, klikom na naslov, videti internet prezentacije napisane na srpskom jeziku za decu.
Kids_and_Teens cilja na publiku mlađu od 18 godina. Uočite da je ovo direktorijum za decu a ne o deci. Zato pažljivo sledite upute:

  • Prezentacije namenjene za opštu publiku mogu biti prihvaćene u Kids_and_Teens ako pružaju adekvatni sadržaj za mlađe od 18 godina.
  • Prezentacije koje sadrže chat sobe, forum, ili bilo kakav drugi interaktivan sadržaj biti će objavljene samo ako je interaktivni sadržaj sukladan s Kids and Teens smernicama.
  • Ako bilo koji dio vaše prezentacije sadrži obsceni i/ili seksualno eksplicitni sadržaj, ne prijavljujte ga u Kids and Teens direktorijum. Prijava bi mogla rezultirati zabranom.
  • Prezentacije koje su još uvijek u izradi, prijavljene više puta i/ili u više kategorija, koriste višestruke URL adrese, biti će obrisane bez pregleda.
  • Ako vjerujete da vaša web stranica zadovoljava ove upute, prijavite je jednom u najprikladniju kategoriju.

Kategorija je predviđena za dečije sajtove ispod 18 godina koje pružaju informacije o ljudima i društvu.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za djecu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biće obrisane.

Sajtovi za kategoriju Škola predviđene su za učenike u osnovnoj i srednjoj školi. One pružaju pomoć učenicima sa domaćim zadaćama, pitanjima i problemima.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za decu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biti će obrisane.

Kategorija predviđena za sajtove o umetnosti prilagođene za decu. Sadrži sajtove koji pomažu deci u širenju znanja o umetnosti i razvijanju umetničkih sposobnosti.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za decu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, bice obrisane.

Kategorija Zabava uključuje sajtove o bendovima i izvođačima, javnim i slavnim osobama, filmovima, stripovima, crtićima, radio i televizijskim programima koji bi mogli biti interesantni deci.
Svi sajtovi prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za decu između 3 i 18 godina tako da ih deca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednom sajtu se ne garantuje da će biti objavljena u ODP direktorijumu. Sajtovi u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biće obrisane.