Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de filme pentru copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional. Versiunea în limba engleză, pentru site-uri Web create în această limbă, poate fi accesată la adresa Kids_and_Teens/Entertainment/Movies.
Adăugaţi în această categorie site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de filme pentru copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.