Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de muzică compusă sau interpretată de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.
Adăugaţi site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de muzică compusă sau interpretată de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional. Versiunea în limba engleză, pentru site-uri Web create în această limbă, poate fi accesată la adresa Kids_and_Teens/Arts/Music/.
Adăugaţi site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de versuri pentru piese compuse sau interpretate de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional. Versiunea în limba engleză, pentru site-uri Web create în această limbă, poate fi accesată la adresa Kids_and_Teens/Arts/Music/Lyrics.
Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de versuri ale pieselor compuse sau interpretate de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.