Această categorie conţine site-uri Web referitoare la artă, cu conţinut adecvat pentru copii şi adolescenţi. Sunt cuprinse site-uri create pentru a ajuta tinerii să îşi sporească interesul şi aprecierea pentru domeniul artelor, să îşi extindă cunoştinţele legate de arte şi să îşi dezvolte propriile abilităţi artistice. Includem aici şi paginile cu conţinut în limba română, ce prezintă date din domeniul artei sau care conţin date despre artişti, staruri sau formaţii muzicale.

Conţinutul prezentat trebuie să fie adecvat pentru persoane cu vârsta de sub 18 ani.

Adăugaţi numai site-uri Web cu conţinut adecvat pentru copii cu vârsta de sub 18 ani. Site-urile care au ca scop principal vânzarea de produse nu vor fi listate în nici una dintre categoriile Kids and Teens/International/Română.

Nici un site Web nu are o listare garantată în cadrul Open Directory. Orice site Web aflat în construcţie, conţine o cantitate redusă de informaţii, adăugat în cadrul a mai multor categorii inadecvate, utilizează adrese URL multiple pentru a realiza adăugări multiple sau care este alcătuit în mod primar din link-uri afiliate la alte site-uri ce comercializează produse va fi eliminat complet din categoria Kids and Teens : International : Română.

În cazul în care pagina Web nu este în limba română, această categorie nu este adecvată. Dacă pagina Web pe care doriţi a o adăuga este în limba engleză, vă recomandăm categoria Kids_and_Teens/Arts .

Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de poveşti pentru copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.
Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de poveşti pentru copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.
Această categorie conţine trimiteri la site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de muzică compusă sau interpretată de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional.
Adăugaţi site-uri Web cu caracter necomercial, cu conţinut prezentat în limba română şi cu informaţii directe sau legate de muzică compusă sau interpretată de copii şi adolescenţi, atât cu caracter naţional cât şi internaţional. Versiunea în limba engleză, pentru site-uri Web create în această limbă, poate fi accesată la adresa Kids_and_Teens/Arts/Music/.
Această categorie include site-uri Web create pentru copii şi adolescenţi, cu conţinut în limba română şi cu caracter necomercial. Sunt prezentate activităţile legate de teatru, actori şi personaje imaginare puse în scenă.
Această categorie include site-uri Web create pentru copii şi adolescenţi, cu conţinut în limba română şi cu caracter necomercial. Sunt prezentate activităţile legate de teatru, actori şi personaje imaginare puse în scenă.