Den norske delen av Kids and Teens.
Nettstedet må være på norsk (nynorsk / bokmål), og beregnet på mindreårige.

Merk at Kids and teens er for nettsted som er for barn og unge, ikke nettsted som handler om barn og unge.

Nettsteder beregnet på de aller minste.
Merk at Kids & Teens er for nettsteder for barn og unge, ikke bare om barn og unge.
Lenker som kan være nyttige i skole-sammenheng. Både bokmål og nynorsk er godtatt.