Nederlandstalige websites voor jongeren die informatie bieden over verschillende onderdelen van de maatschappij.
Informatieve, Nederlandstalige sites over maatschappelijke onderwerpen.

Voor de Kids en Teens categorieen gelden strengere toelatingseisen:

- Sites waarvan het primaire doel is producten te verkopen worden niet toegelaten.

- Sites moeten speciaal op de jongeren zelf gericht zijn en niet over jongeren gaan.

We verwijzen voor andere sites naar de normale dmoz structuur.