Deze categorie plaatst sites die kinderen, tieners en adolescenten assisteren bij hun huiswerk.
Verslagen, spreekbeurten en werkstukken die de leerling kan gebruiken bij zijn eigen werk, gemaakt door en/of voor jongeren.