In deze categorie worden websites over mensen en de maatschappij waarin zij leven opgenomen.
Filosofie is nadenken over de werkelijkheid, moraal, rechtvaardigeheid en kunst door bijvoorbeeld logisch te redeneren. Het woord Filosofie komt uit het Grieks. In de Griekse taal betekent "filo" liefde en "sofia" betekent in het Grieks wijsheid. Dus filosofie is eigenlijk liefde voor wijsheid.
Meldt hier uitsluitend Nederlandstalige sites aan over filosofie die geschikt zijn voor kinderen.
Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die door de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of pasief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Over criminelen, criminele activiteiten, misdaadbestrijding en zaken die hier mee samengaan. Site zijn gericht op jongeren tot ongeveer 18 jaar.
Online Gemeenschappen zijn sites waar iedereen met gelijke interesses met elkaar kan communiceren, leren, en zelf bijdragen kan leveren over dit interessegebied.

Sites in deze categorie moeten uitsluitend bedoeld zijn voor kinderen of tieners.

Sites speciaal voor stafleden & Commerciele sites zoals online winkels worden geweerd.
Een verzameling van 'homepages' van kinderen.
De sites moeten gemaakt zijn door kinderen.
Voor websites over problemen waarmee kinderen en tieners te maken krijgen.
Meld hier a.u.b. uitsluitend sites aan die geschikt zijn voor kinderen, tieners of adolescenten.
Deze categorie bevat Nederlandstalige sites over recht die gericht zijn op jongeren tot ongeveer 18 jaar. Het gaat om sites van en voor de jeugd en niet om sites over de jeugd.
Sites die jongeren informeren of helpen om vakantie en vrije dagen te vieren.