Web stranice u kategoriji Škola predviđene su za učenike u osnovnoj i srednjoj školi. One pružaju pomoć učenicima sa domaćim zadaćama, pitanjima i problemima.
Sve web stranice prijavljene u ovu kategoriju bi trebale biti kreirane za djecu između 3 i 18 godina tako da ih djeca mogu koristiti samostalno ili uz malu pomoć odraslih.

Niti jednoj web stranici se ne garantira da će biti objavljena u ODP direktoriju. Web stanice u izradi i/ili višestruko prijavljene u nekoliko kategorija, biti će obrisane.