קטגוריית המשחקים נועדה לאתרים המכילים משחקים או מידע אודותיהם, והמיועדים לילדים ולמתבגרים. לא מוצגים בה אתרים המוכרים משחקים.