Zde zařazujeme stránky sportovních oddílů, sportů a soutěží, které jsou určeny výhradně dětem a mládeži.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované fotbalu a příbuzným fotbalovým aktivitám, které provozují děti a mládež do 18 let a které jsou jim primárně určené.
Každou stránku navrhujte jen jednou.