Stránky týkající se počítačů, Internetu a informačních technologií.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato rubrika zahrnuje stránky, které se přímo nebo okrajově zabývají Internetem, jeho vlivy, nástrahami, ale i výhodami a užitečnostmi.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky obsahující odkazy na stránky, které se hodí při hodinách informatiky a i jinde při vyučování.
Každou stránku navrhujte jen jednou.