Stránky zabývající se životním prostředím, jeho ochranou a problémy jako globálním oteplováním, recyklací, odpady a znečišťováním.
Každou stránku navrhujte jen jednou.