Stránky zaměřené na přírodní vědy, techniku a příbuzné předměty a obory.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky o astronomii, vesmíru, planetách a sluneční soustavě.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované chemickým zdrojům pro studenty.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky určené studentům jako zdroje k učení fyziky.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie je určena pro všechny stránky, které se věnují naší planetě - Zemi. Jedná se především o geologii, meteorologii, paleontologii a další příbuzné obory.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky zaměřené na přírodopis, živé organizmy a biologii.
Každu stránku navrhujte jen jednou.
Termín popisující produkci potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat. Charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na půdu. Dělí se na rostlinou a živočišnou výrobu.
Každou stránku navrhujte jen jednou. Odkazy musí být pro děti a mládež do 18 let.
Stránky zabývající se životním prostředím, jeho ochranou a problémy jako globálním oteplováním, recyklací, odpady a znečišťováním.
Každou stránku navrhujte jen jednou.