Triết lý liên quan đến cuộc điều tra hợp lý của chân lý và nguyên tắc nhân đạo, kiến ​​thức và hành vi. Nhánh chính truyền thống của nó là siêu hình học, nghiên cứu về bản chất tối hậu của thực tế, nhận thức luận, điều tra về nguồn gốc và giới hạn của kiến thức, đạo đức, làm việc với đạo đức và công lý, và tính thẩm mỹ, nghiên cứu về cái đẹp trong nghệ thuật.
Nho Giáo - TaiLieu.VN
Tài liệu trực tuyến.
Nho giáo – Wikipedia
Còn được gọi là Khổng giáo, là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Đức Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị.
Triết học – Wikipedia
Bộ môn chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu.

Other languages 32

[Home Mozilla]
Last update:
October 20, 2014 at 20:11:57 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm