Phật giáo Hòa Hảo, hay còn gọi là đạo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia.
Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo
Có trụ sở tại tỉnh An Giang. Bao gồm giới thiệu, giáo lý, văn bản, hệ thống tổ chức và pháp luận.
Phật Giáo Hoà Hảo
Giới thiệu, tin tức và tài liệu.
Phật Giáo Hòa Hảo
Lịch sử và tài liệu học tập. [Có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Phật Giáo Hòa Hảo – Wikipedia
Còn gọi là đạo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia.
Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo
Lịch sử và giáo lý.
[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:07:05 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm