Phật giáo xuất phát từ những lời dạy của Đức Phật. Có rất nhiều nhánh Phật giáo. Mục lục này bao gồm thông tin về nhánh Phật giáo, con người, thực hành, triết học, và nghiên cứu Phật giáo.

Subcategories 1

Phật giáo – Wikipedia
Mô tả Phật giáo ở các nước.
Tu Viện Kim Cang
Phật Học, âm nhạc, chương trình pháp âm, xem phim phật giáo, tin tức phật giáo.
Đại tạng kinh Việt Nam
Đại tạng kinh Việt Nam bao gồm ba tạng kinh, luật, luận và diễn đàn Phật giáo.

Other languages 32

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:07:05 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm