Một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất.
Chân Lý Islam
Chân lý Islam là trang Web giới thiệu về tôn giáo Islam một cách đúng đắn, sự thật bằng những bằng chứng cụ thể, rõ ràng mạch lạc.
Hồi giáo – Wikipedia
Một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất.

Other languages 37

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:06:59 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm