Dân tộc – Wikipedia
Định nghĩa về dân tộc
Người Việt – Wikipedia
Còn được gọi là người Kinh là một dân tộc hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay là miền Bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc.
Việt kiều – Wikipedia
Còn được gọi là người Việt hải ngoại là cộng đồng Việt định cư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Other languages 21

[Home Mozilla]
Last update:
March 21, 2016 at 11:38:38 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm