World Tiếng Việt Xã hội Lịch sử Chiến tranh và mâu thuẫn
3
Chiến tranh và mâu thuẫn

Related categories 1

Chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam Việt Nam – Wikipedia
Mô tả hoạt động của các lực lượng Việt Nam chống lại lực lượng Khmer Đỏ từ 1975 để 1989.
Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979 – Wikipedia
Một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các tính năng bản đồ và hình ảnh.
Trung Quốc tấn công VN xuân 1979 - BBC Tiếng Việt
Bốn bài báo kể lại cuộc chiến biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 1979.

Other languages 11

[Home Mozilla]
Last update:
January 4, 2016 at 0:27:15 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm