Các trang thông tin của các cấp chính phủ.

Subcategories 3

Related categories 1

Chính phủ – Wikipedia
Một chủ thể có quyền lực để thi hành luật pháp trong một tổ chức quốc gia hay một nhóm người ở tầm quốc gia. Trong ý nghĩa rộng, chấp chính có nghĩa là quản lý hoặc chỉ đạo trong một khu vực, trong một nhóm người hay bộ sưu tập tư sản. Bao gồm từ nguyên và chính phủ Việt Nam.

Other languages 49

[Home Mozilla]
Last update:
April 27, 2015 at 1:28:45 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm