Tự do ngôn luận
Kiểm duyệt báo chí – Wikipedia
Một hành động đi ngược lại các quyền tự do báo chí. Theo đó, cơ quan chính quyền sẽ đọc và duyệt tất cả các tin, bài trên báo chí và yêu cầu hoặc tự tay đục bỏ các câu chữ mà họ cho là có thể có tác động xấu.
Kiểm duyệt Internet – Wikipedia
Hình thức kiểm soát sơ khai được áp dụng ở một số quốc gia. Kiểm duyệt Internet là hình thức kiểm soát truyền thông tương tự kiểm duyệt báo chí.
Tự do ngôn luận – Wikipedia
Tự do ngôn luận là sự tự do phát biểu mà không bị kiểm duyệt hoặc hạn chế.

Other languages 8

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:06:30 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm