Khủng bố
Al-Qaeda – Wikipedia
Một tổ chức vũ trang hồi giáo do Osama bin Laden thành lập.
Cái chết của Bin Laden - BBC Tiếng Việt
Chuyên trang đặc biệt quanh sự kiện đặc nhiệm Mỹ giết chết Osama Bin Laden. [có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Khủng bố - Dân Trí
Tin tức nói chung.
Osama bin Laden – Wikipedia
Một người theo đạo Hồi chính thống và là người sáng lập ra tổ chức vũ trang al-Qaeda.
Sự kiện 11 tháng 9 – Wikipedia
Một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ. Thông tin về các cuộc tấn công.
Vụ khủng bố nhà hát Dubrovka Moskva – Wikipedia
Mô tả các cuộc tấn công và hậu quả.

Other languages 14

[Home Mozilla]
Last update:
August 8, 2016 at 5:15:03 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm