Hệ điều hành

Subcategories 2

DistroWatch
Tin tức và danh sách tính năng của các bản phân phối Linux và BSD. [tiếng Anh, tiếng Việt]
FreeBSD – Wikipedia
Một hệ điều hành kiểu Unix được phát triển từ Unix theo nhánh phát triển của BSD.
Unix – Wikipedia
Một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viên của công ty AT&T Bell Labs bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie và Douglas McIlroy.

Other languages 32

[Home Mozilla]
Last update:
April 13, 2016 at 12:13:06 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp