Mã nguồn mở
Danh sách các phần mềm nguồn mở – Wikipedia
Danh sách phần mềm máy tính được cấp phép giấy phép mã nguồn mở.
Giới thiệu Mozilla
Một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ và phát triển các dự án mã nguồn mở Mozilla. [tiếng Anh, tiếng Việt]
Phần mềm tự do – Wikipedia
Phần mềm có thể được sử dụng, sao chép, nghiên cứu, thay đổi và tái phân phối không hạn chế, hơn nữa còn có thể được sao chép, phân phối lại cả dạng đã được thay đổi hoặc giữ nguyên mà không có hạn chế.
Wikimedia Foundation
Phát triển và giữ gìn những dự án nội dung mở dùng hệ thống wiki, và để đưa ra cả nội dung của các dự án cho công cộng miễn phí.

Other languages 14

[Home Mozilla]
Last update:
May 4, 2015 at 0:56:15 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp