Tìm kiếm

Subcategories 1

Bing
Công nghệ tìm kiếm hiện nay của Microsoft. [tiếng Anh - tiếng Việt có sẵn trong cài đặt.]
Creative Commons Tìm kiếm
Tìm kiếm các nội dung có thể được tái sử dụng (đối với một số mục đích sử dụng) mà không cần phải trả tiền hoặc xin phép. [tiếng Anh, tiếng Việt]
DuckDuckGo
DuckDuckGo là một công cụ tìm kiếm Internet mà nhấn mạnh đến việc bảo vệ sự riêng tư của người tìm kiếm.
Google
Dịch vụ cung cấp chính của công ty Google. Dịch vụ này cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet.
Google (mã hóa)
Dịch vụ của công ty Google cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet - phiên bản được mã hóa.
Google Scholar
Một dịch vụ tìm kiếm miễn phí đánh chỉ mục toàn văn các bài luận có tính học thuật trong các nội dung đã xuất bản.
Google Sách
Một công cụ của Google cho phép tìm một đoạn văn đầy đủ trong một cuốn sách do Google scan lại và qua nhận dạng ký tự OCR, và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu số.
Không theo dõi chúng tôi
Giải thích thế nào công cụ tìm kiếm theo dõi hoạt động của người sử dụng.
Thoát khỏi bong bóng lọc
Hướng dẫn minh họa bởi DuckDuckGo.
Yahoo! Tìm Kiếm
Động cơ tìm kiếm giúp bạn tìm đúng những gì bạn cần. Tìm thông tin, video, hình ảnh, và các câu trả lời thích hợp nhất từ khắp nơi trên Web.

Other languages 39

[Mini_Mozilla]
Last update:
May 4, 2015 at 3:26:58 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp