Giáo dục
Học tiếng Anh - ABC Radio Australia
Những câu chuyện và liên kết để giúp bạn học tiếng Anh, tập trung vào việc sử dụng hàng ngày của tiếng Anh tại Úc.
Học tiếng Anh - BBC Tiếng Việt
Học tiếng Anh bằng cách đọc các bài báo và xem video. [có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Học Tiếng Anh - Ðài Tiếng nói Hoa Kỳ
Học tiếng Anh online, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, học tiếng anh qua video. [Phiên bản di động]
Học Tiếng Anh - Ðài Tiếng nói Hoa Kỳ
Học tiếng Anh online, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, học tiếng anh qua video. [cần phải có Flash; có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Học tiếng Anh cùng VOA - YouTube
Chương trình Anh ngữ đặc biệt của VOA.
Học tiếng Trung Quốc - Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
Tiếng phổ thông Trung Quốc và hán ngữ hàng ngày.
Today Phrase - BBC Tiếng Việt
Giới thiệu và giải thích một cụm từ hoặc thành ngữ từ tiếng Anh hàng ngày. [Có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]

Other languages 13

[Wizard Mozilla]
Last update:
January 17, 2017 at 1:25:50 UTC
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages