World Tiếng Việt Khoa học Kỹ thuật Công nghệ
1
Các lĩnh vực khoa học, nhưng chuyên về hướng kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, các kỹ thuật, thao tác, vận hành,cải tiền kỹ thuật, hơn là nghiên cứu, khám phá, khái quát hóa kiến thức một chuyên ngành khoa học.
Công nghệ – Wikipedia
Tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Giới thiệu về lịch sử.

Other languages 32

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:05:28 UTC
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương