World Tiếng Việt Doanh nghiệp Vận tải - Giao nhận
1
Bao gồm các doanh nghiệp vận tải và giao nhận.

Related categories 1

Hậu cần – Wikipedia
Hậu cần là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa. Hậu cần cũng có thể được gọi theo tiếng Anh là logistics.

Other languages 38

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:05:19 UTC
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật