World Tiếng Việt Địa phương Châu Đại Dương
11

Subcategories 1

Australasia – Wikipedia
Một thuật ngữ được sử dụng một cách không thống nhất để miêu tả một khu vực của châu Đại Dương – bao gồm Úc, New Zealand và các đảo cận kề trên Thái Bình Dương.
Châu Đại Dương – Wikipedia
Một khu vực địa lý, thường là địa chính trị, bao gồm một loạt các vùng đất chủ yếu là đảo nằm trong Thái Bình Dương và khu vực cận kề.
Melanesia – Wikipedia
Tiểu vùng của châu Đại Dương từ Tây Thái Bình Dương đến biển Arafura và đông bắc Úc. Có một bản đồ.
Micronesia – Wikipedia
Một phân vùng của châu Đại Dương, gồm hàng ngàn đảo nhỏ ở tây Thái Bình Dương. Có một bản đồ.
Polynesia – Wikipedia
Một phân vùng của châu Đại Dương, gồm khoảng trên 1.000 đảo ở phía trung và nam Thái Bình Dương. Có một bản đồ.

Other languages 30

[Maps and Views Mozilla]
Last update:
March 24, 2014 at 21:39:36 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo