Subcategories 6

Ban tôn giáo chính phủ
Giới thiệu, tin tức và các hoạt động.
Bộ Công thương
Tin tức, chiến lược, kế hoạch, dự án, số liệu công nghiệp và thương mại của Việt Nam.
Bộ ngoại giao
Thông cáo với báo chí để giới thiêu về Việt Nam, về các quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế. [Tiếng Anh, Tiếng Việt]
Bộ Tài Chính
Cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách tài chính, thuế của doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài.
Bộ Tư pháp
Cung cấp các thông tin về luật pháp.
Chính phủ Việt Nam – Wikipedia
Cơ quan chấp hành của Quốc hội Việt Nam, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của Việt Nam. Danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ.
Cục kiểm lâm
Trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nơi cung cấp cho chúng ta các bản tin mới nhất về sinh thái rừng và bảo vệ phòng chống cháy rừng.
Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp về sở hữu trí tuệ.
Cục đăng kiểm
Cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tổ chức và thực hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng an toàn cho các phương tiện và trang thiết bị giao thông vận tải.
MPI - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tin tức và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
Trung tâm khí tượng thủy văn
Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương Việt Nam. Các thông tin thời tiết trong ngày.
Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường.
Tổng cục Du lịch
Cơ quan của Bộ thể thao và du lịch. Giới thiệu phát triển, hoạt động và đầu tư.
Tổng cục Hải quan
Cung cấp các thông tin về thuế, các thủ tục mà doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập khẩu cần biết.
Tổng Cục Thống kê
Giới thiệu, số liệu thống kê và các cuộc điều tra.
UNDP Việt Nam
Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc. Các dữ liệu cơ bản về Việt Nam, thống kê về kinh tế và xã hội.
Uỷ ban Chứng khóan
Cơ quan thực hiện chức năng tổ chức và quản lý nhà nước về thị trường chứng khóan.
Vista
Mạng thông tin khoa học công nghệ Việt Nam. Trung tâm tư liệu khoa học & công nghệ quốc gia.
Ủy ban Dân tộc
Văn bản, thông tin về các nhóm dân tộc và tin tức.

Other languages 4

[Vietnam_Flag_Mozilla]
Last update:
February 11, 2016 at 7:45:08 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo