World Thai อ้างอิง การศึกษา สถาบันราชภัฏ
6
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่ที่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สีประจำสถาบันคือ สีเทา-เหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 ในจังหวัดภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
เมษายน 11, 2014 at 16:05:11 UTC
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ