In Partnership with AOL
เพิ่มเติมที่ :
หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย อยู่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระเกี้ยว สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีชมพู
  [!]
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และวิทยาเขตรังสิต สีประจำสถาบันคือสีแสด-ม่วง สัญลักษณ์ของสถาบันคือเพชร
  [!]
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีประจำสถาบันคือสีดินแดง สัญลักษณ์ของสถาบันคือพระธาตุพนม
  [!]
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ - เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ จ.สงขลา มีวิทยาเขตพัทลุง, สามเสนใน มีสัญลักษณ์ประจำสถาบันคือมงกุฏ สีประจำสถาบันคือ เทา-ฟ้า
  [!]
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี - เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษา จ.ลำพูน, เขตพระโขนง กรุงเทพฯ, จ.สงขลา สีประจำสถาบันคือ แดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ อยู่ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และศูนย์รังสิต, ลำปาง สัญลักษณ์สำคัญคือ ตึกโดม สีประจำมหาวิทยาลัยคือเหลืองแดง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์วิทยบริการที่ จ.กรุงเทพฯ, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์, แพร่, อุตรดิตถ์ สีประจำสถาบันคือ สีเทา-สีแสด
  [!]
 • มหาวิทยาลัยบูรพา - เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีวิทยาเขตที่ จ.จันทบุรี, สระแก้ว, บ้านบึง สีประจำสถาบันคือ สีเทา-ทอง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยพายัพ - เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งแรกของไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สีประจำสถาบันคือ สีฟ้า-ขาว
  [!]
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวิชาชั้นสูง ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สีประจำสถาบันคือ ชมพู
  [!]
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ จังหวัดมหาสารคาม สีประจำสถาบันคือสีเหลือง-เทา
  [!]
 • มหาวิทยาลัยมหิดล - มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ บางกอกน้อย, พญาไท, โดยมีวิทยาเขตศาลายา, กาญจนบุรี, นครสวรรค์, อำนาจเจริญ มีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีน้ำเงินแก่
  [!]
 • มหาวิทยาลัยรังสิต - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มีธุรกิจในเครือมากมาย ตั้งอยู่ จังหวัดปทุมธานี สีประจำสถาบันคือสีฟ้า-บานเย็น
  [!]
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี สีประจำสถาบันคือ สีเขียว-เหลือง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่ที่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สีประจำสถาบันคือ สีเทา-เหลือง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สีประจำสถาบัน คือ สีเหลือง-แดง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2514 ตั้งอยู่ บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา มีระบบการเรียนที่ต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป สีประจำสถาบัน คือ สีน้ำเงิน ทอง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - เป็นมหาวิทยาลัยของในกำกับของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 ตั้งอยู่ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สีประจำสถาบัน คือ สีแสด-ม่วง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2492 ตั้งอยู่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และวิทยาเขต ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สีประจำสถาบัน คือ สีเทา-แดง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2513 วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร, วิทยาเขตชลบุรี, สีประจำสถาบัน คือ สีฟ้า-ชมพู
  [!]
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์, เพชรบุรี, บางรัก สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเขียวเวอร์ริเดียน
  [!]
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2510 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ มีวิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง สีประจำสถาบัน คือ สีน้ำเงิน
  [!]
 • มหาวิทยาลัยสยาม - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2516 ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี สีประจำสถาบัน คือ สีเหลือง-น้ำตาล
  [!]
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีฟ้า
  [!]
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ก่อตั้งโดยองค์กรการกุศลจีนชื่อว่า" มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง " ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี สมุทรปราการ มีต้นโพธิ์เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
  [!]
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีชื่อเรียกติดปากว่า เอแบค มี 3 วิทยาเขต คือ บางกะปิ กรุงเทพฯ, บางเสาธง สมุทรปราการ และ city campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีต้นอโศก เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  [!]
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้สัญลักษณ์ เจดีย์ทรงแบบล้านช้าง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเกริก - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ และวิทยาเขตกำแพงแสน, ศรีราชา, สกลนคร สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเขียวใบไม้
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสวนหลวง และวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือ คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งแรกที่ใช้ชื่อตามจังหวัด ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สัญลักษณ์ประจำสถาบันคือ รูปช้างชูคบเพลิง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ บางมด, บางขุนเทียน, ราชบุรี เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด-เหลือง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแดง เขียว น้ำเงิน (RGB)
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นบัวสวรรค์
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 5 วิทยาเขต เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 พื้นที่ได้แก่ ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล - ตั้งขึ้นเพื่อขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีศูนย์การศึกษา 3 ศูนย์ จ.อยุธยา, นนทบุรี, สุพรรณบุรี สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีทอง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสดและสีทอง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ รูปแบบมหาวิทยาลัยเปิด และใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวและสีทอง
  [!]
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 4 วิทยาเขต สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวขาวและเหลือง
  [!]
บรรณาธิการหมวดหมู่ eak1111
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
เชิญเยี่ยมชมไซต์น้องสาวของเรา  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

ปรับปรุงล่าสุด: มีนาคม 11, 2013 at 15:16:05 UTC - แก้ไข