หมวดหมู่ 1

เพิ่มเติมที่ : 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย อยู่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระเกี้ยว สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีชมพู
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และวิทยาเขตรังสิต สีประจำสถาบันคือสีแสด-ม่วง สัญลักษณ์ของสถาบันคือเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีประจำสถาบันคือสีดินแดง สัญลักษณ์ของสถาบันคือพระธาตุพนม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ จ.สงขลา มีวิทยาเขตพัทลุง, สามเสนใน มีสัญลักษณ์ประจำสถาบันคือมงกุฏ สีประจำสถาบันคือ เทา-ฟ้า
มหาวิทยาลัยธนบุรี
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษา จ.ลำพูน, เขตพระโขนง กรุงเทพฯ, จ.สงขลา สีประจำสถาบันคือ แดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ อยู่ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และศูนย์รังสิต, ลำปาง สัญลักษณ์สำคัญคือ ตึกโดม สีประจำมหาวิทยาลัยคือเหลืองแดง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์วิทยบริการที่ จ.กรุงเทพฯ, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์, แพร่, อุตรดิตถ์ สีประจำสถาบันคือ สีเทา-สีแสด
มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีวิทยาเขตที่ จ.จันทบุรี, สระแก้ว, บ้านบึง สีประจำสถาบันคือ สีเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยพายัพ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งแรกของไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สีประจำสถาบันคือ สีฟ้า-ขาว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวิชาชั้นสูง ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สีประจำสถาบันคือ ชมพู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ จังหวัดมหาสารคาม สีประจำสถาบันคือสีเหลือง-เทา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ บางกอกน้อย, พญาไท, โดยมีวิทยาเขตศาลายา, กาญจนบุรี, นครสวรรค์, อำนาจเจริญ มีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีน้ำเงินแก่
มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มีธุรกิจในเครือมากมาย ตั้งอยู่ จังหวัดปทุมธานี สีประจำสถาบันคือสีฟ้า-บานเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี สีประจำสถาบันคือ สีเขียว-เหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่ที่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สีประจำสถาบันคือ สีเทา-เหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สีประจำสถาบัน คือ สีเหลือง-แดง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2514 ตั้งอยู่ บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา มีระบบการเรียนที่ต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป สีประจำสถาบัน คือ สีน้ำเงิน ทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นมหาวิทยาลัยของในกำกับของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 ตั้งอยู่ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สีประจำสถาบัน คือ สีแสด-ม่วง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2492 ตั้งอยู่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และวิทยาเขต ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สีประจำสถาบัน คือ สีเทา-แดง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2513 วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร, วิทยาเขตชลบุรี, สีประจำสถาบัน คือ สีฟ้า-ชมพู
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์, เพชรบุรี, บางรัก สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเขียวเวอร์ริเดียน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2510 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ มีวิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง สีประจำสถาบัน คือ สีน้ำเงิน
มหาวิทยาลัยสยาม
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ต่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2516 ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี สีประจำสถาบัน คือ สีเหลือง-น้ำตาล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีฟ้า
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ก่อตั้งโดยองค์กรการกุศลจีนชื่อว่า" มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง " ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี สมุทรปราการ มีต้นโพธิ์เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีชื่อเรียกติดปากว่า เอแบค มี 3 วิทยาเขต คือ บางกะปิ กรุงเทพฯ, บางเสาธง สมุทรปราการ และ city campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีต้นอโศก เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้สัญลักษณ์ เจดีย์ทรงแบบล้านช้าง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ และวิทยาเขตกำแพงแสน, ศรีราชา, สกลนคร สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเขียวใบไม้
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสวนหลวง และวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือ คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งแรกที่ใช้ชื่อตามจังหวัด ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สัญลักษณ์ประจำสถาบันคือ รูปช้างชูคบเพลิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ บางมด, บางขุนเทียน, ราชบุรี เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด-เหลือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแดง เขียว น้ำเงิน (RGB)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นบัวสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 5 วิทยาเขต เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 พื้นที่ได้แก่ ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ตั้งขึ้นเพื่อขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีศูนย์การศึกษา 3 ศูนย์ จ.อยุธยา, นนทบุรี, สุพรรณบุรี สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีทอง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสดและสีทอง
มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ รูปแบบมหาวิทยาลัยเปิด และใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวและสีทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 4 วิทยาเขต สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวขาวและเหลือง
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นสถาบันของรัฐบาล ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 42

[Thai Mozilla]
บรรณาธิการหมวดหมู่
eak1111
ปรับปรุงล่าสุด:
ธันวาคม 26, 2016 at 14:55:45 UTC
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ