คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 97)
สูจิบัตร ฟังคำเทศนา จุลสาร ในเขตพระโขนง กรุงเทพฯ
คริสตจักรนครสวรรค์
ก่อตั้งโดยนายแพทย์ซามูเอล โรโนลด์ เฮาส์ ซึ่งเป็นแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน มีอัลบั้มภาพ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
คริสตจักรนำพระพรอยุธยา
ภาพถ่ายกิจกรรม คำอธิษฐาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรพระสัญญา
ก่อตั้งโดยท่านศาสนาจารย์ศุภชัย วงศ์ ธนาธิกุล ดำเนินงานประกาศ ในจังหวัดสมุทรปราการ
คริสตจักรพลับพลา
เครือข่ายอธิษฐาน สัมมนาเพื่อการบำบัดรักษาภายใน คำพยาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คริสตจักรยุคพระคุณ
ก่อตั้งโดยนางสิริพรและนายศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์ เมื่อปี 2003 มีคำเทศนาและพยาน ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ
คริสตจักรร่มเย็น
บุกเบิกโดยอาจารย์วีรชัย โกแวร์ ศูนย์กลางงานพันธกิจด้านการประกาศ อบรมสัมมนา การศึกษาเพื่อชุมชน และพัฒนาช่วยเหลือเด็กยากไร้ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
คริสตจักรวัฒนา
เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1922 ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคำเทศนา ในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ
คริสตจักรศังขะฤกษ์
ภาพพิธีสถาปนาคริสตจักร ทำเนียบศิษยาภิบาล บทเพลงนมัสการ ในจังหวัดระยอง
คริสตจักรสะพานเหลือง
คำเทศนา บทความ คำพยาน เพลงคณะนักร้อง ในเขตบางรัก กรุงเทพฯ
คริสตจักรเมืองหาดใหญ่
นมัสการ สามัคคีธรรม ปรนนิบัติรับใช้ และช่วยเหลือสังคม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
ชีวประวัติศาสนาจารย์อานุภาพ วิชิตนันทน์ สัมมนานมัสการ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คริสตจักรแห่งความสุข
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดคน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรม โดยใช้สถานที่ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน ในเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
คริสตจักรใจสมาน
คำอธิษฐาน เพลงนมัสการ บทความการให้คำปรึกษา ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11
เริ่มเปิดการนมัสการที่โรงเรียนสายประสิทธิ์ ศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มพัฒนาชีวิต เข้าชุมชนปรนนิบัติผู้อื่น ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ
เริ่มจากกลุ่มเซลล์ที่สำนักงานกฎหมาย และธุรกิจ เอ็ม.พี.เอส.อินเตอร์เนท มีคำเทศนาและอัลบั้มภาพ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คริสตจักรไคร้สตเชิช
สังคมสงเคราะห์ รวีวารศึกษาเด็ก ในเขตบางรัก กรุงเทพฯ
คริสตจักรไทยลานนา
ก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดยศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ มีสรุปคำเทศนาและบันทึกนมัสการ ในจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 6

[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
สิงหาคม 28, 2016 at 3:05:05 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ