In Partnership with AOL
หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น
 • คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 97) - สูจิบัตร ฟังคำเทศนา จุลสาร ในเขตพระโขนง กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรนครสวรรค์ - ก่อตั้งโดยนายแพทย์ซามูเอล โรโนลด์ เฮาส์ ซึ่งเป็นแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน มีอัลบั้มภาพ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
  [!]
 • คริสตจักรนำพระพรอยุธยา - ภาพถ่ายกิจกรรม คำอธิษฐาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  [!]
 • คริสตจักรปากเกร็ด - เริ่มนมัสการที่บ้านคุณเพ็กย้ง แซ่ตั้ง ในปี ค.ศ.1936 ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  [!]
 • คริสตจักรพระสัญญา - ก่อตั้งโดยท่านศาสนาจารย์ศุภชัย วงศ์ ธนาธิกุล ดำเนินงานประกาศ ในจังหวัดสมุทรปราการ
  [!]
 • คริสตจักรพลับพลา - เครือข่ายอธิษฐาน สัมมนาเพื่อการบำบัดรักษาภายใน คำพยาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรยุคพระคุณ - ก่อตั้งโดยนางสิริพรและนายศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์ เมื่อปี 2003 มีคำเทศนาและพยาน ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรร่มเย็น - บุกเบิกโดยอาจารย์วีรชัย โกแวร์ ศูนย์กลางงานพันธกิจด้านการประกาศ อบรมสัมมนา การศึกษาเพื่อชุมชน และพัฒนาช่วยเหลือเด็กยากไร้ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรวัฒนา - เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1922 ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคำเทศนา ในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรศังขะฤกษ์ - ภาพพิธีสถาปนาคริสตจักร ทำเนียบศิษยาภิบาล บทเพลงนมัสการ ในจังหวัดระยอง
  [!]
 • คริสตจักรสะพานเหลือง - คำเทศนา บทความ คำพยาน เพลงคณะนักร้อง ในเขตบางรัก กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรสาธร - ดนตรีนมัสการภาควัยรุ่นและภาษาไทย คำเทศนา บล็อก ในเขตบางรัก กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรเมืองหาดใหญ่ - นมัสการ สามัคคีธรรม ปรนนิบัติรับใช้ และช่วยเหลือสังคม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  [!]
 • คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ - ชีวประวัติศาสนาจารย์อานุภาพ วิชิตนันทน์ สัมมนานมัสการ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรแห่งความสุข - เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดคน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรม โดยใช้สถานที่ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน ในเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรใจสมาน - คำอธิษฐาน เพลงนมัสการ บทความการให้คำปรึกษา ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 - เริ่มเปิดการนมัสการที่โรงเรียนสายประสิทธิ์ ศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มพัฒนาชีวิต เข้าชุมชนปรนนิบัติผู้อื่น ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ - เริ่มจากกลุ่มเซลล์ที่สำนักงานกฎหมาย และธุรกิจ เอ็ม.พี.เอส.อินเตอร์เนท มีคำเทศนาและอัลบั้มภาพ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรไคร้สตเชิช - สังคมสงเคราะห์ รวีวารศึกษาเด็ก ในเขตบางรัก กรุงเทพฯ
  [!]
 • คริสตจักรไทยลานนา - ก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดยศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ มีสรุปคำเทศนาและบันทึกนมัสการ ในจังหวัดเชียงใหม่
  [!]
อาสาสมัครเป็นบรรณาธิการในหมวดหมู่นี้.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
เชิญเยี่ยมชมไซต์น้องสาวของเรา  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 19, 2016 at 20:24:05 UTC - แก้ไข