World Thai สังคม งาน ขบวนการแรงงาน
24
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดฝึกฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ ทดสอบฝีมือการทำงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม
กระทรวงแรงงาน
เว็บท่ากระทรวงแรงงาน เว็บไซท์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เครือข่าย บทความวิชาการ กฎหมาย
ฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยคนงาน เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาล นายจ้าง และมีการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดและควบคุมนโยบายต่างๆ
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
พิพิธภัณฑ์แห่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจของผู้ใช้แรงงานไทย
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
สิทธิตามกฎหมายและช่องทางการร้องเรียน มาตรการของรัฐในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ความคืบหน้าการช่วยเหลือและคดี
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบ
สมบัติ ลีกัล
ทนายแรงงาน กฎหมายแรงงาน ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
ศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน
สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
องค์กรระดับต้นของพนักงาน โดยพนักงานรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการในหมู่สมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปตท.
ให้ข้อมูลเพื่อคุ้มครองแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สร.กฟผ.,สหภาพแรงงาน,สหภาพกฟผ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,กฟผ,
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของพนักงานในรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้านครหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้านครหลวง จำกัด
สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
ก่อตั้งเพื่อความยุติธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
กลุ่มสหภาพแรงงานโดยสโมสรพนักงานไทยเรยอน
สำนักงานประกันสังคม
งานประกันสังคม รักษาสิทธิประโยชน์ บุคคลในสังคม
สื่อสารแรงงาน
ข่าวแรงงาน, สิทธิแรงงาน, สมานฉันท์แรงงาน, กฎหมายแรงงาน

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 4

[Thai Mozilla]
บรรณาธิการหมวดหมู่
pongpat4111
ปรับปรุงล่าสุด:
ตุลาคม 20, 2016 at 6:24:07 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ