World Thai สังคม การกุศล
14
การกุศลคือความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยการสังคมสงเคราะห์ หมวดการกุศลให้ภาพรวมของการสังคมสงเคราะห์ แนวทาง สารบบ และวิธีการให้

หมวดหมู่ 1

มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่เยาวสตรี เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถดูและตัวเองได้
มูลนิธิกระจกเงา
พัฒนาสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแบ่งปันทรัพยากร มีรายชื่อโครงการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
จัดโครงการศูนย์บริการวิชาการ สาธิต สงเคราะห์ และตามพระราชกระแส
มูลนิธิรักษ์ไทย
พัฒนาชุมชนยากจนโดยดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีพ การศึกษา และการบรรเทาสาธารณภัย
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
พัฒนาเด็กชนบทที่ถูกทอดทิ้งให้เติบโตอย่างสมบูรณ์
มูลนิธิสันติสุข
ช่วยเหลือเด็กยากจนโดยมอบทุนการศึกษา ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ทุนอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
มูลนิธิสายใจไทย
รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการต่อสู้ป้องกันประเทศชาติ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวารสาร
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
เครือข่ายจิตอาสา
จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตามหมู่บ้านในด้านการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการเบาแผ่นดิน
ค่ายอาสาช่วยเหลือเด็กชาวเขา มีข่าวกิจกรรม ภาพถ่าย กระดานสนทนา

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 18

[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
กันยายน 3, 2015 at 7:24:04 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ