In Partnership with AOL
หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น
 • มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย) - ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่เยาวสตรี เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถดูและตัวเองได้
  [!]
 • มูลนิธิกระจกเงา - พัฒนาสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแบ่งปันทรัพยากร มีรายชื่อโครงการ
  [!]
 • มูลนิธิชัยพัฒนา - จัดโครงการศูนย์บริการวิชาการ สาธิต สงเคราะห์ และตามพระราชกระแส
  [!]
 • มูลนิธิรักษ์ไทย - พัฒนาชุมชนยากจนโดยดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีพ การศึกษา และการบรรเทาสาธารณภัย
  [!]
 • มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก - พัฒนาเด็กชนบทที่ถูกทอดทิ้งให้เติบโตอย่างสมบูรณ์
  [!]
 • มูลนิธิสันติสุข - ช่วยเหลือเด็กยากจนโดยมอบทุนการศึกษา ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ทุนอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
  [!]
 • มูลนิธิสายใจไทย - รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการต่อสู้ป้องกันประเทศชาติ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวารสาร
  [!]
 • มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก - ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  [!]
 • เครือข่ายจิตอาสา - จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตามหมู่บ้านในด้านการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัย
  [!]
 • โครงการเบาแผ่นดิน - ค่ายอาสาช่วยเหลือเด็กชาวเขา มีข่าวกิจกรรม ภาพถ่าย กระดานสนทนา
  [!]
อาสาสมัครเป็นบรรณาธิการในหมวดหมู่นี้.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
เชิญเยี่ยมชมไซต์น้องสาวของเรา  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

ปรับปรุงล่าสุด: ธันวาคม 16, 2013 at 9:42:52 UTC - แก้ไข