World Thai ศิลปะ ทัศนศิลป์
2
ทัศน์ศิลป์ หรือ Visual Arts หมายความว่า รับรู้ศิลปะ ด้วยการมอง อย่างมีจิตนาการ

หมวดหมู่ 6

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 33

[Mozilla Digging]
ปรับปรุงล่าสุด:
กันยายน 15, 2012 at 16:01:22 UTC
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages