World Thai ธุรกิจ บริการทางการเงิน
60
บริการทางการเงินคือการธนาคารบุคคลและพาณิชย์ สินเชื่อ การจำนองและการกู้รูปแบบอื่น บริการวางแผนทางการเงิน ประกัน วางแผนภาษี และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือความมั่นคงทางการเงิน

หมวดหมู่ 3

เพิ่มเติมที่ : 2

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
ดำเนินกิจการด้านการลงทุน เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาทางการเงิน และผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
กิตติพล คอนซัลแตนท์
จัดทำแผนธุรกิจ ติดต่อจัดหาวงเงินสินเชื่อให้กับธุรกิจ รับวางระบบบัญชี และรับเหมาก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต่อภาษี ซื้อพ.ร.บ และโอนเล่มทะเบียน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดอันดับเครดิต ประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการเงินทุนและหลักทรัพย์
ธนชาติสมาร์ทคาร์
ให้บริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินด้านการพาณิชย์ การลงทุน และการเงินอิสลาม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รับฝากเงิน ขอสินเชื่อ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกรรมออนไลน์ บัตรเครดิต บริหารเงินสด และสินทรัพย์พร้อมขาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ดูแลด้านเงินฝาก บัตร ธนบดีธนกิจ ประกันภัย การจัดการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริหารสินทรัพย์ ศูนย์วิจัย กองทุน และสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย
ให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธุรกรรมการเงิน
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ขายทรัพย์สิน ประกันภัยธนกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และกองทุน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตั๋วแลกเงิน ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อมควบคู่กับการสนับสนุนเงินทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารเอเชียและธนาคารยูโอบี รัตนสิน โดยให้บริการบริหารการเงิน ตลาดทุน และวาณิชธนกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
บริการสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อรถยนต์ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านเงินฝาก การลงทุน สินเชื่อ บัตรเครดิต การค้าต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนดำเนินวาณิชธนกิจและจัดทำบทวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าตราสารอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุน และตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสถาบันดำเนินวาณิชธนกิจ จัดการกองทุน ค้าอนุพันธ์ และให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ให้ยืมหุ้น ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบริหารตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินวานิชธนกิจและร่วมมือด้านกลยุทธ์กับเมอร์ริล ลินช์ พัฒนาตราสารทางการเงินและผลิตบทวิจัยด้านเศรษฐกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุน มีข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐกิจและตราสารอนุพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จัดการกองทุน ให้มูลค่าหน่วยลงทุน มีรายงานภาวะตลาดและการวางแผนภาษี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
งานด้านวานิชธนกิจ โดยรับฝากเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ และเสนอขายหุ้นทุนและตราสารหนี้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับฝากหลักทรัพย์ บริการนายทะเบียน โอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร
บริษัท สบาย ช็อป จำกัด
บริการรับ เติมเงินออนไลน์ เติมเงินมือถือ จำหน่าย บัตรเติมเงิน รับฝาก ชำระค่าสาธารณูปโภค ในเขตบึงกุ่ม
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริการบัตรเครดิตของประเทศญี่ปุ่น สินเชื่อรายย่อย
เซี้ยมันนี่เอ็กซ์เซนจ์
รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงิน ในเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
แคชอินชัวร์
บริการสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ บัตรกดเงินสด รับเอกสาร

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 41

[Desk Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
พฤษภาคม 20, 2016 at 20:05:06 UTC
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ