World Thai ธุรกิจ การเกษตรและการป่าไม้
16
หมวดการเกษตรและการป่าไม้ประกอบด้วยธุรกิจปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวไม้ ปลา และสัตว์อื่นจากทุ่งนา ฟาร์มปศุสัตว์ หรือที่อยู่อาศัยจากธรรมชาติ บริษัทในหมวดนี้คือทุ่งนา ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม เรือนกระจก บ่อเพาะปลา สวนผลไม้ หรือที่ฟักไข่ รวมถึง อุปกรณ์ และที่ปรึกษา

เพิ่มเติมที่ : 1

กลุ่มธุรกิจเอราวัณ
นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช และสารอาหารสำหรับพืช
ตลาดไท
ศูนย์กลางสินค้าการเกษตรที่รวมผู้ค้าและผู้ซื้อ
ตะกูฟอร์เอิร์ท
ขายต้นกล้าตะกูพันธุ์ก้านแดง ให้เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา และการใส่ปุ๋ย
นานาการ์เด้น
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน ต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร และงานฝีมือ
ปุ๋ยไทย
ขายเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ผลิตและจำหน่ายพลาสติกเพื่องานเกษตร เช่น ท่อแอลดี-พีอี เอชดี-พีอี ตาข่ายกรองแสง พลาสติกดำ-เงินคลุมดิน
ฟาร์มเกษตร
จำหน่าย ปุ๋ย ข้าว อ้อย สินค้าเกษตรอื่นๆ และที่ดินเพื่อทำการเกษตร
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่
ห้างหุ้นส่วนสามัญตะวันซัพพลาย
จำหน่ายอะไหล่เครื่องตัดหญ้า รับสั่งทำใบมีดตัดหญ้าและอุปกรณ์การเกษตร
บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์
เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ผลิตและจำหน่ายนำเข้า-ส่งออก เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องยนต์
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
ดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ทานตะวัน
บริษัท แมกซี่ ฟาร์ม จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลงและวัชพืช ปุ๋ย ฮอร์โมน
แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งในและนอกประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
จำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับปลาและกุ้งในรูปของอาหารเม็ด
ไทยไลฟ์สต๊อก
ตลาดซื้อขายวัวทุกชนิด แนะนำเทคนิคการทำฟาร์มวัว และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เลี้ยงวัว

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 30

[Desk Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
มีนาคม 24, 2016 at 5:15:05 UTC
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ